Uncategorized

Wykład dla uczniów ILO

Kolejne z zajęć dla klas o profilu językowo-biznesowym odbyły się w piątek, a poprowadził je dr Łukasz Mencner z Akademia WSB – WSB University. Temat niezwykle interesującego wykładu: „We all live in America. How the USA has dominated the rest of the world?”. Dziękujemy za wizytę w naszym liceum!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content