Klauzula informacyjna

Drodzy Kandydaci!

Proszę pobrać i wypełnić Klauzulę informacyjną, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego, złożyć w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wyspiańskiego 5

Skip to content