Klauzula informacyjna

Drodzy Kandydaci!

Proszę pobrać i wypełnić Klauzulę informacyjną, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego, złożyć w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wyspiańskiego 5 w terminie od 23 czerwca do 10 lipca 20023 roku.

Skip to content