„Śniadek” – między tradycją a nowoczesnością

Największym dobrem każdej szkoły są jej uczniowie, a najlepszą miarą jej wartości jest świadectwo, jakie ci uczniowie jej wystawią.

Na uczniów naszego liceum, przemierzających każdego dnia szkolne korytarze, spoglądają
z fotografii  twarze absolwentów „Śniadka”. To oni przez kolejne lata budowali jego prestiż i dobre imię. Szkolne wybory przeszłości zdeterminowały przyszłość…
Dziś wybitni artyści, odpowiedzialni włodarze miasta, dziennikarze, sportowcy, przedsiębiorcy –
w murach tej szkoły  kształtowali przed laty swe osobowości, zdobywali nowe doświadczenia i rozwijali swoje pasje.

 „Śniadek” – szkoła dobrych praktyk…

„Non scholae sed vitae discimus” –   idea szkoły praktycznej, która wyposaża absolwenta w to, co najważniejsze – umiejętność radzenia sobie w otaczającym świecie, przy wykorzystaniu zasobów zdobytych w trakcie edukacji to  fundament myślenia, na którym od pokoleń opiera się nasza szkoła.

Taka też jest nasza oferta edukacyjna – mocno skoncentrowana na nauczaniu przez doświadczanie
i przeżywanie, pozwalająca rozwijać pasje i zainteresowania  w różnych dziedzinach,  dająca możliwość dokonania w przyszłości wyboru adekwatnego do indywidualnych potrzeb naszych  uczniów, uwzględniająca  dynamikę rynku pracy.

Przekonani, że łączenie pod jednym dachem tradycji i nowoczesności jest możliwe i słuszne, obok szkolnego podręcznika i sprawdzonych metod nauczania stosujemy innowacyjne rozwiązania dla edukacji, by z wykorzystaniem jednego i drugiego wyposażać naszych uczniów we wszystkie niezbędne kompetencje.

Zobowiązani długoletnią tradycją, która uczyniła z nas integralna część siemianowickiego krajobrazu edukacyjnego, z równą starannością dbamy zarówno o nasze dziedzictwo
jak i o najlepsze praktyki pedagogiczne… i dlatego wciąż się zmieniamy.

Dzięki temu na fundamentach bogatych tradycji, budowanych niemal sto lat, powstała szkoła  nowej jakości, szkoła nowoczesnych rozwiązań, śmiało patrząca w przyszłość. 

Możecie stać się częścią tej przyszłości, dołączając do naszej szkolnej społeczności dziś…

Skip to content