Najnowsze,  Uncategorized

Klasa językowo – biznesowa

Dlaczego klasa językowo-biznesowa w Śniadku?
„Znajomość jednego języka stawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają wszystkie drzwi na Twojej drodze.” Nie tylko Frank Smith widział potrzebę poszerzania kompetencji językowych, my r￳wnież stawiamy na języki obce! W klasie językowo-biznesowej uczestniczysz w zajęciach języka angielskiego i hiszpa￱ńskiego w zakresie rozszerzonym.
W obecnych czasach coraz więcej nowych, innowacyjnych kierunk￳w pojawia się na uczelniach wyższych. Opró￳cz znajomości co najmniej dw￳ch językó￳w obcych na rynku pracy wymagane są umiejętności kierownicze, kreatywność, planowanie i tworzenie strategii, sprzedaż, promocja, obsługa klienta.
Chcesz podjąć studia ekonomiczne lub językowe na uczelni polskiej lub zagranicznej, pragniesz w przyszłości zostać szefem własnej firmy i kreować swoje życie zawodowe – ten kierunek jest dla Ciebie! To innowacyjna propozycja skierowana dla uczni￳w, kt￳rzy chcą rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne w sytuacjach codziennych z językiem biznesu.
Klasa językowo-biznesowa jest optymalnym wyborem dla tych wszystkich, któ￳rzy chcą opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, pogłębić zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną na wybranych zajęciach uzupełniających, przełamywać barierę językową, przyzwyczaić się do życia w społecze￱stwie globalnym i informatycznym, a ponadto poznać tajniki prowadzenia działalności gospodarczej wraz z podstawową wiedzą ekonomiczną.
Co robimy na co dzień￱, trudno opisać w kilku zdaniach. Do dyspozycji ucznió￳w pozostaje nowoczesna pracownia językowa. Bierzemy udział w ró￳żnych warsztatach językowych (m.in. Euroweek, szkolny teatr w języku angielskim, warsztaty z tłumaczenia piosenek, zajęcia w American Corner oraz z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides) i projektach zagranicznych (m.in. e-Twinning, Erasmus, FERS).Ponadto, poszerzamy horyzonty uczestniczᄍc w wycieczkach szkolnych: do USA, do Wielkiej Brytanii, czy też Hiszpanii.
Jeżeli myślisz o maturze dwujęzycznej albo o uzyskaniu certyfikatu językowego z języka angielskiego (FCE lub CAE) albo hiszpań￱skiego(DELE) – pomożemy ci go zdać! Ponadto, w ramach innowacji ” Biznesowy zawr￳t głowy” przygotujemy cię do międzynarodowego egzaminu biznesowego BEC lub LCCI.
Klasa językowo-biznesowa to dobry początek w drodze na studia filologiczne, kierunki związane z komunikacją międzynarodową, a także idealny wybó￳r dla kogoś, kto przyszłość wiąże z ekonomią lub zarządzaniem. Klasa została objęta patronatem Akademii WSB w Dąbrowie Gó￳rniczej. Raz w miesiącu bierzemy udziaᄈ w zajęciach prowadzonych przez wykładowc￳w tejże uczelni. Czy warto wybrać profil językowo- biznesowy? Na pewno!

Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Gąsior-Tomanek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content