Kwestionariusz Kandydata i Oświadczenia

Drodzy Kandydaci!

Proszę pobrać i wypełnić Kwestionariusz Kandydata i Oświadczenia, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, złożyć w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wyspiańskiego 5.

Skip to content