Laboratorium Szkolnej Demokracji

Laboratorium Szkolnej Demokracji to innowacyjny program, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie działań, które będą w przyszłości materiałem do podejmowania działań przez inne szkoły. Jednym słowem – po raz kolejny będziemy inspiracją dla innych. Warto podkreślić, że jako jedna spośród pięciu polskich szkół zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym programie i nie zamierzamy tego zaproszenia zmarnować. Na pewno będzie dużo pracy, ale również radość i satysfakcja, że robimy coś dla społeczności szkolnej. Niech moc będzie z nami!

Po efektach KAJP poznacie…

Udział w programach skupionych na rozwijaniu samorządności uczniowskiej daje nam niepowtarzalną okazję do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń. To też okazja do budowania zaplecza, w którym gromadzimy wszystkie dobre praktyki z zakresu samorządności. Ale nie należy ich tylko gromadzić, należy z nich przede wszystkim korzystać. Okazją do zdobycia ciekawych doświadczeń i poznania nowych metod pracy służących rozwijaniu samorządności uczniowskiej jest program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Laboratorium Szkolnej Demokracji”, który realizujemy od zeszłego roku. Warto podkreślić, że do udziału w nim zaproszono tylko 5 szkół z całej Polski. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Tegoroczne działania projektowe zaingurowało szkolenie wyjazdowe, które odbyło się w Warszawie. Nasz zespół projektowy KAJPT spotkał się z pozostałymi uczestnikami laboratorium. Wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: Czy w działania samorządu uczniowskiego powinna być włączona tylko niewielka grupa uczniów, która została wyłoniona podczas ogólnoszkolnych wyborów? W jaki sposób zorganizować szkolną demokrację, by mogło w niej uczestniczyć jak najwięcej uczennic i uczniów? Świetnie przygotowany program warsztatóww pozwolił nam uczestnikom na integrację, wspólną rozmowę, wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim na poznanie nowych metod pracy. Jedną z nich była Open Space. Doskonałe narzędzie służące do rozwiązywania szkolnych problemów i prowadzenia dyskusji w ciekawej formie. Z całą pewnością znajdzie ona zastosowanie w naszym liceum. Zdaniem uczestników były to bardzo ekscytujące, pełne wrażeń oraz miłych niespodzianek warsztaty. Jednogłośnie stwierdzamy; „Nas młodych ludzi więcej łączy niż dzieli.” W wielu sprawach mamy te same poglądy, wspólne tematy, problemy i pomysły na ich rozwiązanie, a co najważniejsze Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły, gdzie każdy ma głos!

3 zespoły, 3 zadania, 3 pomysły na realizację festiwalowych zmagań…

Wirtualny Festiwal “Powrót do miejsca, które znam” to część pilotażowego programu “Laboratorium Szkolnej Demokracji”. W gronie uczestników znalazły się 3 zespoły z naszego liceum: Crazy team, Wojownicy ze Śniadeka oraz Pozytywnie zakręceni. Festiwalowe zmagania odnosiły się do takich tematów jak: Powrót do mojego miejsca. Co jest ważne – tajemnicze pytania. Ożywić – nieożywione – Jestem u siebie. Jaki jest efekt intensywnej pracy naszych drużyn? Zobaczcie sami!

Skip to content