Lepszy Start

Projekt „Lepszy start w przyszłość” dofinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ( RPO WSL ) 2014 – 2020 , poddziałanie 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjentami projektu są uczniowie oraz nauczyciele liceum.

Projekt ma na celu wyrównać szanse oraz poprawić wyniki egzaminów zewnętrznych.

Ramy czasowe projektu to 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

W roku szkolnym 2018 – 2019 uczniowie brali udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki . fizyki oraz w warsztatach z autoprezentacji. uczestniczyli także w warsztatach na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W roku szkolnym 2019 – 2020 do wcześniejszych zajęć dołączyła chemia. Nauczyciele prowadzą zajęcia wykorzystując nowoczesne metody dydaktyczne. Na języku angielskim celem zajęć jest rozwijanie umiejętności czytania, słuchania i mówienia, kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi, przełamywanie bariery językowej. Na języku niemieckim celem zajęć jest utrwalanie podstawowego i poznawanie nowego słownictwa, wzbogacanie wiadomości o krajach niemieckojęzycznych, poznawanie różnych technik uczenia się. Na matematyce uczniowie utrwalają i powtarzają zagadnienia poznane w liceum oraz rozwiązują arkusze maturalne.  Na fizyce celem zajęć jest zauważenie relacji między matematyką a fizyką, uczniowie wykonują liczne zadania problemowe przy użyciu narzędzi matematycznych. Na chemii celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi oraz utrwalenie i powtórzenie zagadnień omawianych na lekcjach. Warsztaty z autoprezentacji mają na celu motywowanie do podejmowania trudnych wyzwań, kształtowanie własnego wizerunku,  doskonalenie umiejętności autoprezentacji oraz zarządzanie stresem. Na wszystkich zajęciach uczniowie rozwijają umiejętność pracy w grupach.

Z wizytą na Wydziale Nauk Medycznych UŚ w Zabrzu.

„Zastosowanie programu Statistica w graficznej wizualizacji danych statystycznych” to temat dzisiejszych warsztatów. Zdobytą wiedzę na pewno zastosujemy w praktyce np.na lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Warsztaty kuchni molekularnej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym”

Uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach projektu ” Lepszy start w przyszłość” wzięli udział w warsztatach „Kuchnia molekularna i warsztaty sensoryczne”, które odbyły się na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W ramach warsztatów sensorycznych uczniowie wykonywali test zdolności rozróżniania kolorów, zapachów czy intensywności barw. Ponadto oceniali jakoś czekolady i rozpoznawali podstawowe smaki za pomocą zmysłu węchu. Podczas warsztatów z kuchni molekularnej uczniowie przygotowywali lody i lizaki przy użyciu ciekłego azotu. Ponadto w naszym menu znalazły się banany w polewie karagenowej oraz kawior z agaru. Udział w warsztatach był dla naszych uczniów niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem.

Skip to content