Podręczniki

Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024

KLASY I

KLASY II

KLASY III

KLASY IV

Zestaw programów nauczania

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

Aby otrzymać pomoc należy:

Złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 5 września 2023 r. – Zarządzenie Nr 3739/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.

Wniosek o udzielenie pomocy, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;

2) nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał;

3) imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz adres jej zamieszkania;

4) datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

https://siemianowice.pl/2023/07/pomoc-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych/

Skip to content