Uncategorized

Nauczyciele z certyfikatem egzaminatora Instytutu Cervantesa

Nauczyciel, by uczyć innych, sam musi się uczyć całe życie, bo jego rozwój gwarantuje rozwój szkoły, a co za tym idzie, uczniów, którzy stanowią najważniejszy element w tej edukacyjnej układance zależności.

Dlatego, by nie poprzestawać na już wypracowanym, wciąż poszukujemy nowych obszarów, w których nasze liceum może podnosić i jakość kształcenia i stwarzać naszym licealistom zupełnie nowe perspektywy w kontekście ich pozaszkolnej przyszłości.

Ta idea bliska nam jest w codziennej pracy, co udowodniły ostatnio nasze szkolne lingwistki: panie Agnieszka Gąsior – Tomanek i Małgorzata Ochmann, które po miesiącach wytężonej pracy, zdobyły certyfikaty międzynarodowego egzaminatora Instytutu Cervantesa DELE ESCOLAR A1 i A2/B1.

DELE ESCOLAR czyli Diplomas de Español como Lengua Extranjera to dyplomy potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego na poziomach od A1 i A2B1 dla młodzieży. Obecnie to oficjalne dokumenty o najwyższym prestiżu międzynarodowym, uznawane na całym świecie potwierdzające kompetencje lingwistyczne z tego języka. Egzaminy, do których mogą przystąpić uczniowie, są przygotowywane i sprawdzane przez Instytut Cervantesa, który w imieniu Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii ma prawo wystawiać dyplomy osobom, które zdały egzamin na danym poziomie. Co istotne, ważność tego dyplomu jest bezterminowa i można używać go dożywotnio, jako potwierdzenia znajomości języka.

Dzięki temu, że nasze iberystki zostały certyfikowanymi egzaminatorkami Dele ESCOLAR, mogą nie tylko przygotowywać naszych uczniów do wspomnianych egzaminów, ale też zabiegać w imieniu szkoły o to, by ILO zostało oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym Instytutu Cervantesa Dele ESCOLAR.

Paniom gratulujemy konsekwencji w osiągnięciu celu, a sobie tego, że mamy takich nauczycieli w naszym gronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content