Potyczki prawne

Ideą „Potyczek prawnych” jest podnoszenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych. Projekt zapoczątkowany został przez I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich poprzez zorganizowanie I edycji konkursu w siemianowickim Parku Tradycji. Pomysłodawcą jest Michał Szwestka – nauczyciel edukacji prawnej. Do rywalizacji zaproszone zostało IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, które podjęło wyzwanie i w dużym stopniu przyczyniło się do powodzenia tegoż przedsięwzięcia. Obecnie obydwie szkoły zaangażowały się w organizację II edycji konkursu.
Nie można pominąć tutaj nieocenionej pomocy ze strony Wyższa Szkoła Humanitas sprawującej patronat merytoryczny nad całym wydarzeniem i wywiązującej się z tego zadania w sposób nad wyraz profesjonalny. Uczestnicy obserwują symulacje rozpraw karnych przygotowanych przez studentów koła naukowego działającego na tejże uczelni oraz biorą udział w warsztatach prowadzonych przez mec. Jana Kila.
Od początku konkurs odbywa się pod patronatem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” oraz Wolters Kluwer PL, które są fundatorami nagród i życzliwie dopingują organizatorów do dalszych działań. Widoczny na zdjęciu profilowym strony stał się Lexio nieoficjalną maskotką I edycji „Potyczek prawnych”.
W założeniach konkurs z każdą edycją powinien mieć większą liczbę uczestników. Zaczęło się od dwóch szkół, w drugiej edycji rywalizować będą już cztery, świetnie byłoby gdyby w kolejnej wystartowało osiem, później szesnaście… Trzymajcie kciuki!

Skip to content