Unter einem Dach

Projekt „Unter einem Dach” w ramach programu eTwinning

Czas realizacji projektu:  wrzesień 2022 – styczeń 2023

Uczestnicy: W projekcie uczestniczyło 16 szkół z różnych stron Polski. Projekt realizowany na lekcjach języka niemieckiego w klasie 1a i 1b.

Koordynator projektu: mgr Iwona Rutkowska-Pędzijska

Opis:

Projekt jest skierowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz uczniów klas 1 szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie przedstawią się oraz stworzą fikcyjną międzypokoleniową rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie wspólnie wymyślą postacie członków rodziny oraz informacje o nich. Nauczą się opowiadać
o sobie i rodzinie oraz przeprowadzać wywiad. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele poznają aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego. 

Cele:

Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego.

Wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, kraje i narodowości, członkowie rodziny, zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter).

Uczeń będzie potrafił opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej,

Uczeń będzie potrafił przeprowadzić prosty wywiad (zadać pytania o wiek, pochodzenie, zawód, formy spędzania wolnego czasu oraz cechy charakteru).

Uczeń będzie potrafił na podstawie wysłuchanej informacji stworzyć notatkę.

Rozwijanie umiejętności współpracy w grupach

Zachęcanie uczniów do tzw. peer learning

Rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak i nauczycieli

Rezultaty:

Kolekcja książeczek elektronicznych „Unter einem Dach”.

Kolekcja interaktywnych zadań do książeczek, w tym uniwersalna gra planszowa
i escape room.

Kolekcja interaktywnych zadań do nauki słownictwa: rodzina, zawody, kraje
i narodowości, cechy charakteru itp.

Kolekcja filmów z wideokonferencji.

Zarówno kolekcja książeczek jak i kolekcja interaktywnych zadań będzie mogła stanowić materiał lekcyjny do wykorzystywania zarówno przez nauczycieli biorących udział w projekcie jak i innych nauczycieli języka niemieckiego.

Działania:

Wrzesień

Pierwszym działaniem rozpoczynającym realizację projektu było 3-dniowe szkolenie dla szkolnych koordynatorów. W szkoleniu uczestniczyła nasza germanistka
i koordynatorka projektu mgr Iwona Rutkowska-Pędzijska. Uczestnicy szkolenia poznali główne założenia projektu i założyli konta na platformie European School Education Platform.

Październik

Grupa projektowa licząca 25 uczniów przystąpiła do realizacji projektu. Pierwsze zadanie uczniów polegało na opracowaniu mapy członków projektu, przedstawieniu krótkich informacji o szkole. Uczniowie tworzyli swoje awatary i przedstawiali się po niemiecku poznając przy tym ciekawą aplikację do tworzenia awatarów. Uczniowie projektowali również logo projektu. W sumie powstały 4 projekty.
W głosowaniu logo Zuzi otrzymało najwięcej głosów i tym samym zostało zgłoszone do międzyszkolnego głosowania.

Kolejne aktywności projektowe obejmowały tworzenie listy słówek, które miały znaleźć zastosowanie przy tworzeniu opisów rodziny oraz tworzeniu książeczek. Realizując to zadanie poznaliśmy ciekawe narzędzia do nauki słownictwa oraz tworzenia interaktywnych zadań i quizów. W tym m.in.answergarden, quizizz oraz kahoot, który często pojawia się na lekcjach języka niemieckiego. Bardzo emocjonującym wyzwaniem w ramach realizacji tego zadania były ćwiczenia utrwalające słownictwo. Nie były to jednak nudne ćwiczenia tylko zacięta rywalizacja i świetna zabawa, ponieważ spotkaliśmy się z innym szkołami grając
z nimi w kahoota i quizlett. To niesamowite jak wiele frajdy może sprawić nauka słówek. 

Następnie wymyślaliśmy i tworzyliśmy awatary poszczególnych członków rodziny.
Na podstawie krótkich informacji współtworzyliśmy książeczki „Unter einem Dach” w grupach międzyszkolnych w aplikacji storyjumper. Najwięcej emocji towarzyszyło nam przy tworzeniu nagrań do opisu osób. Świetnie się przy tym bawiliśmy.

Listopad

Listopadowe wyzwania obejmowały spotkania grup międzyszkolnych podczas wideokonferencji. Na podstawie opracowanych książeczek w storyjumper tworzyliśmy wywiady z grupami międzyszkolnymi. Najpierw my zadawaliśmy pytania naszym kolegom z innych szkół, a następnie odpowiadaliśmy na ich pytania dotyczące naszej fikcyjnej rodzinki Unter einem Dach. Z całą pewnością było to najtrudniejsze i najbardziej stresujące wyzwanie. Wielkie brawa należą się Łukaszowi, Majce, Mateuszowi i Julce, którzy z tym wyzwaniem językowym poradzili sobie doskonale.

Grudzień/ Styczeń

Świąteczna i noworoczna odsłona działań projektowych polegała na przygotowaniu interaktywnych zadań dotyczących naszej rodzinki i przygotowaniu uniwersalnej gry planszowej. Ten kto był obecny na lekcji ten wie, co się działo. O nudzie nie ma mowy. Uniwersalna gra planszowa sprawdziła się doskonale przy ćwiczeniach rozwijających sprawność mówienia. Już sam wstęp do gry wywołał uśmiech na naszych twarzach. Ala i Filip nasi eksperci znający doskonale naszą rodzinkę „Unter einem Dach” przydzielili nas do poszczególnych drużyn. A tych było aż 4 tj. Affen, Elefanten, Krokodile
i Nashörner. Każda drużyna dzielnie walczyła, by jak najszybciej dotrzeć do celu.
W tej zaciętej walce zwycięzcami okazały się Krokodile i Nashörner, które otrzymały słodki upominek i oceny z aktywności.

Realizacja projektu była dla nas wszystkim ciekawym doświadczeniem i na pewno wstępem do realizacji kolejnych tym razem międzynarodowych projektów, na które mamy już kilka pomysłów. Wszystkie założenia projektowe zostały zrealizowane.

Skip to content