Stypendia Prezydenta

Stypendium dla uczniów zdolnych przysługuje uczniom, którzy uzyskali z przedmiotów obowiązkowych roczną średnią nie mniejszą niż 5,10 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 646/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30.08.2018 r. Wnioski należy składać we wrześniu br. (w terminie 01-30.09.2023 r).

Nagroda rzeczowa przysługuje uczniom, którzy uzyskali z przedmiotów obowiązkowych roczną średnią równą co najmniej 5,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 647/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30.08.2018r. Wnioski należy składać do końca czerwca br.

Uczniowi przysługuje tylko jedna z dwóch wymienionych form nagrody za uzyskane wyniki w nauce. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest jednoznaczne z uzyskaniem nagrody. Poniżej zamieszczono druk wniosku o przyznanie NAGRODY RZECZOWEJ. Jeśli nie mają Państwo możliwości wydruku, w sekretariacie są dostępne druki (pn – pt 9:00 – 15:00), proszę tylko przygotować niezbędne informacje do wypełnienia wniosku.

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich zaopiniowała pozytywnie wnioski w dniu 12.06.2023 r., a Rada Pedagogiczna 15.06.2023 r.

Uwaga! Data wypełnienia wniosku nie może być wcześniejsza niż 23.06.2023 r. Wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w terminie do 30.06.2023 r. lub w szkole do 28.06.2023 r. (uczeń może sam złożyć w sekretariacie wypełniony przez rodzica wniosek). O przyznanie nagrody rzeczowej wnioskują Rodzice i wypełniają załączoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

Skip to content