Uncategorized

Nauczyciel z tytułem doktora

W minionym tygodniu cieszyliśmy się sukcesem naszych iberystek, dziś mamy okazję podzielić się kolejną pomyślną dla społeczności naszego liceum wiadomością.

Pani Violetta Raczyńska, na co dzień nauczyciel fizyki w ILO, ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i tym samym uzyskała tytuł doktora.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak trudna i wymagająca to dyscyplina, zresztą już sam temat pracy nie pozostawia w tej materii żadnych wątpliwości: „Badanie własności warstw ciekłokrystalicznych wybranych cyjanobifenyli na powierzchniach nanostruktur węgla i azotku boru metodą symulacji komputerowych”, więc podziw i duma są tym większe.

Na pytanie – skąd pomysł na właśnie takie studia, sama zainteresowana odpowiada tak: “„Wiem, że nic nie wiem” Sokratesa jest całkiem dobrym opisem mojej natury. Moja znajomość świata jest niewielka. Chcę wiedzieć więcej. Na lekcjach próbuję “sprzedać” młodzieży trochę nauki. Ta, która lepiej opisuje nasz świat – wykracza poza granice szkoły średniej. Trzeba ją lepiej poznać. Warto!

Przedmiotem swoich badań uczyniłam ciekły kryształ – to nanomateriał, możliwy do sterowania, który ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań – optoelektronika, medycyna, budownictwo a nawet kosmetologia.

A dlaczego symulacje komputerowe? Zanim rozpocznie się badania laboratoryjne, warto dowiedzieć się, czego można się spodziewać oraz czy efekty badań są możliwe do zrealizowania w danych warunkach”.

Jakkolwiek trudna i skomplikowana jest dziedzina badań naszej pani fizyk, to Pani Violetta Raczyńska osiągnęła swój cel i otrzymała TYTUŁ DOKTORA i jedyne co nam pozostaje, to gratulować, podziwiać i cieszyć się, że w naszej kadrze mamy takich nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content