Uncategorized

Święto Chrztu Polski

Uchwałą Sejmu RP z dnia 22 lutego 2019 r. ustanowiono dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski – wydarzenia, które traktowane jest jako wprowadzenie rodzącego się państwa polskiego w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Umownie historycy datują ten fakt na 966 r.

[na ilustracji: obraz Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content