Uncategorized

Młodzież ILO i rewitalizacja

Młodzież I LO reprezentowana przez chłopców z klasy II b- Piotra Buka, Bartłomieja Grząbę oraz Mikołaja Moja wzięła dzisiaj udział w spotkaniu uczniów siemianowickich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Odbyło się ono w związku z przystąpieniem do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Siemianowic Śląskich do roku 2030. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Młodzieżowej Akademii Liderów i Animatorów Miejskich, która realizowana będzie jako udział społeczności miejskiej w procesie rewitalizacji. W ramach Akademii zaplanowano wprowadzenie do tematyki funkcjonowania miasta jako organizacji otwartej na współpracę, zdiagnozowanie braków i potrzeb w relacji młodzież – miasto oraz opracowanie postulatów rozwojowych dotyczących tego, jak powinno się zmieniać miasto, aby młodzieży żyło się w nim lepiej . Przewiduje się pracę grupową, wykład interaktywny oraz udział w debacie oksfordzkiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content