Bieżące

Nauczyciele na szkoleniu w Turcji w ramach Erasmus+

W dniach 1- 7.12.b.r odbyła się pierwsza wizyta w ramach projektu KA229 Programu Erasmus+, który realizowany jest w naszym liceum od września tego roku. Spotkanie miało miejsce w Stambule, w Turcji. Udział w nim wzięli koordynatorzy każdej szkoły partnerskiej oraz nauczyciele wdrażani
w projekt.

Celem spotkania było odbycie pięciodniowego szkolenia dotyczącego tematyki projektu europejskiego, czyli co to jest odwrócone nauczanie, jak przygotować odwróconą lekcję i jakie możliwości stwarza praca metodą odwróconej klasy.
Zajęcia były zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jednym z zadań było przygotowanie „odwróconej lekcji” i przeprowadzenie jej w obecności profesora, który prowadził szkolenie dla nauczycieli. Szkolenie w formie warsztatów, sprzyjało wymianie poglądów i doświadczeń, było idealną okazją do wyrażenia obaw, znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz rozwiania wątpliwości, jakie mieliśmy przez przyjazdem do Turcji.
Planujemy przedstawić pracę metodą „odwróconego nauczania” naszej społeczności szkolnej, od II półrocza zacząć realizować część lekcji w/w metodą, a z czasem promować nasze osiągnięcia poza szkołą. Idealnie byłoby, aby nauczyciel miał więcej czasu na indywidualną pracę z uczniem, a uczeń miał poczucie sukcesu, natomiast zamiast pracy domowej, nauczyciel polecał uczniom zapoznanie się z materiałami wprowadzającymi temat kolejnej lekcji. Aż tyle i tylko tyle! Te cele będziemy próbowali osiągnąć przez najbliższe dwa lata, mając nadzieję na wprowadzenie tej metody w codzienne funkcjonowanie naszej placówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content