Uncategorized

Nowy rok – nowe horyzonty…

Pomysł klasy architektoniczno- urbanistycznej jeszcze kilka miesięcy temu był tylko ideą, która bardzo szybko zaczęła przybierać realne kształty. Na tyle szybko, że już w bieżącym roku szkolnym stał się on częścią oferty edukacyjnej I LO, szkoły z bogatą tradycją w nauczaniu przedmiotów ścisłych. We wtorkowe przedpołudnie 10 września nastąpiła uroczysta inauguracja nauki w dwóch oddziałach klas pierwszych o tym właśnie profilu. Spotkanie w szkolnej auli otworzyła bohaterka dzisiejszego spotkania …” Architektura”. Taki właśnie tytuł miała teatralna impresja w wykonaniu artystów ze szkolnej „ Kawiarenki literackiej To i Owo”. W ten oto sposób to, co stanowi część długoletniej tradycji Śniadka spotkało się z tym, co mamy nadzieję, stanie się jej nieodłącznym elementem w kolejnych latach… Wśród gości, którzy oklaskiwali występ młodych aktorów znaleźli się: pani Anna Sobieraj- Naczelnik Wydziału Edukacji, Sekretarz Miasta pan Adam Skowronek, pan Mariusz Pilszak- siemianowicki przedsiębiorca, członek społecznej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta. Punktem centralnym spotkania był wykład poświęcony inspiracjom wzorcami historycznymi we współczesnej architekturze. Prowadząca go pani Klaudia Stala, na co dzień piastuje stanowisko dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Politechnice Krakowskiej. Uczelnia ta stanie się w najbliższym czasie przewodnikiem i opiekunem naszej młodzieży podczas comiesięcznych spotkań i wykładów, dzięki którym przedstawiciele klas architektoniczno-ubranistycznych poznawać będą historię sztuki i uczyć się rysunku… To szkolny wkład Śniadka w akademicką przyszłość jego uczniów, którzy zechcą rozwijać swoje pasje na kierunkach profilowych. Dziś postawili pierwszy krok na tej drodze… Wierzymy, że czas nauki w liceum pozwoli im zrozumieć, jak ważna przed nimi rola do spełnienia – na wizji urbanisty i myśli architekta spoczywa ogromna odpowiedzialność- to one kształtują wspólnoty i zmieniają obcych w sąsiadów…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content