Bieżące

Stypendium dla ucznia w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.

Uczeń naszej szkoły, Andrzej Szyper z klasy I b, otrzymał stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego. Stypendium w wysokości 500 złotych miesięcznie, przez okres 10 miesięcy, otrzymuje uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, uzyskuje średnią ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia pozostałego przedmiotu z grupy określonych w regulaminie, w tym wypadku fizyki. Ponadto, średnia wszystkich pozostałych przedmiotów powinna być co najmniej 5,0. Dodatkowo, uczeń powinien posiadać tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia. Oprócz powyższych kryteriów, uczeń w czasie trwania projektu jest zobowiązany do realizowania wskazanych we wniosku celów edukacyjnych i planowanych do uzyskania rezultatów z dwóch wybranych przedmiotów, to wszystko pod czujnym okiem opiekuna dydaktycznego. Dzięki wsparciu finansowemu Andrzej będzie miał możliwość rozwijać swoje zdolności kupując niezbędne do rozwoju osobistego pomoce naukowe. Stypendysta w ciągu kilku miesięcy nauki w naszym liceum już pokazał swoje wszechstronne zdolności tworząc prezentacje, przygotowując lekcje pokazowe, prowadząc rozmowy z partnerami zagranicznymi, zdobywając najwyższy wynik z olimpiady w szkole oraz wygrywając szkolny konkurs dwujęzyczny. Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!

Możliwość komentowania Stypendium dla ucznia w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”. została wyłączona
Skip to content