Uncategorized

Współpraca ILO z Instytutem Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Nawiązując do tradycji naszego liceum, od lat kojarzonego głównie z naukami ścisłymi, Dyrektor Agata Krzysztofik podpisała dzisiaj porozumienie o współpracy z Instytutem Nauk Technicznych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu dra hab. Henryka Nogę. W myśl zawartej umowy strony zadeklarowały realizację wspólnych projektów, w tym organizację warsztatów, seminariów, prelekcji, kampanii społecznych. Ponadto Instytut Nauk Technicznych zorganizuje dla klas o profilu architektoniczno-urbanistycznym kurs w zakresie oprogramowania AutoCAD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content