Uncategorized

„Unter einem Dach” – projekt na lekcjach języka niemieckiego

Projekt realizujemy z 16 szkołami z różnych zakątków Polski w ramach programu eTwinning.

Stworzenie fikcyjnej międzypokoleniowej rodziny z wykorzystaniem narzędzi TIK to główne założenia projektu. Uczniowie wspólnie wymyślą postacie członków rodziny oraz informacje o nich. Nauczą się opowiadać o sobie i rodzinie oraz przeprowadzać wywiad. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele poznają aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego.

Cele projektu: zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego, wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, kraje i narodowości, członkowie rodziny, zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter).

Uczeń będzie potrafił: opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej, przeprowadzić prosty wywiad (zadać pytania o wiek, pochodzenie, zawód, formy spędzania wolnego czasu oraz cechy charakteru), uczeń będzie potrafił na podstawie wysłuchanej informacji stworzyć notatkę. Projekt rozwinie umiejętności współpracy w grupach, zachęci uczniów do tzw. peer learning, rozwinie umiejętności stosowania TIK. Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych działań projektowych na stronie Językowy Śniadek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content