Uncategorized

POT- VOT tj. „Poets of Today – Voices of Tomorrow”

POT- VOT tj. „Poets of Today – Voices of Tomorrow” to międzynarodowy projekt realizowany przez organizacje partnerskie ze Słowenii, Polski, Finlandii, Węgier oraz Serbii. Celem projektu jest przybliżenie poezji oraz współczesnych poetów młodzieży, nauczycielom oraz lokalnym społecznościom.

W każdym państwie partnerskim został powołany zespół artystyczny odpowiedzialny za stworzenie programu poetycko –edukacyjnego oraz koordynowanie działań związanych z realizacją celów projektowych. Tego zadania w naszym kraju podjęła się „Fundacja ARTeria” https://fundacja-arteria.org/…/poets-of-today-voices…/.

Z kolei nasze liceum skorzystało z zaproszenia do włączenia się w działania projektowe tej niezwykle interesującej inicjatywy. Co warte podkreślenia znajdujemy się w wąskim gronie dziesięciu szkół z regionu śląskiego, które będą projekt realizowały.

Panie Agnieszka Gąsior – Tomanek oraz p. Marzena Kipa w dniach 4- 5 marca 2023 wzięły udział w pierwszych spotkaniach warsztatowych przygotowujących do wdrażania działań projektowych. Sala Panoramiczna Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz obecność zespołu artystycznego sprawiły, że zajęcia miały szczególny klimat. Był to czas dedykowany wzajemnemu poznawaniu się uczestników, dzieleniu się doświadczeniami, wskazywaniu potencjalnych rozwiązań dotyczących kolejnych etapów projektu, do których należą m.in. spotkania z twórcami poezji, organizacja wydarzenia poetyckiego w przestrzeni miejskiej oraz spotkania naszej młodzieży licealnej ze współczesnymi poetkami i poetami.

Projekt, zaplanowany na lata 2022-2025, jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. My, jako liceum, formalnie włączamy się do jego realizacji na okres roku.

Przed nami szereg wyzwań, jednak jesteśmy dumni, że mamy szansę współtworzenia nowej jakości w edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content