Uncategorized

Lekcja wos-u po angielsku

Lekcja wiedzy o społeczeństwie po angielsku? Niemożliwe? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Temat „Prawo do edukacji” był świetnym pretekstem do zaangażowania uczniów klas drugich w realizację miniprojektu na temat ścieżki kariery zawodowej. Podczas pracy projektowej drugoklasiści musieli wykazać się umiejętnością zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej, analizy rynku pracy i oceny własnych umiejętności oraz wyrażania opinii. A jak wygląda edukacja w Australii? Jakie zawody cieszą się zainteresowaniem wśród młodych Australijczyków? O tym opowiadała Heidi, która na co dzień mieszka w Australii, ale od stycznia uczęszcza do naszego liceum. Heidi przyjechała do Polski w ramach wymiany organizowanej przez firmę Into Exchanche. Uczennica mieszka w polskiej rodzinie, poznaje kulturę i zwyczaje naszego kraju, no i oczywiście pilnie uczy się języka polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content