Uncategorized

Gość Śniadeka

W czwartek gościł w naszym liceum Ing. Petr Mooz – starszy ekspert Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu Komisji Europejskiej. Było to inspirujące spotkanie w trakcie którego poznaliśmy historię integracji europejskiej, kompetencje unijnych organów, rolę i znaczenie funduszy europejskich, perspektywy jakie stwarza dla młodych ludzi zjednoczona Europa. Przez ponad półtorej godziny dyskutowaliśmy na różne tematy. Nasz gość okazał się bardzo otwartym rozmówcą, zachęcał do zadawania pytań i chętnie udzielał wyczerpujących odpowiedzi, nierzadko dodając do nich humorystyczny akcent. Warto wspomnieć, że Ing. Petr Mooz był wcześniej m.in. dyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, zastępcą ambasadora Republiki Czeskiej w Austrii, pracował również w międzynarodowym Sekretariacie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenie siemianowickiego Śniadeka. Słowa podziękowania kierujemy również pod adresem Pani Ewy Modzelewskiej z Komisja Europejska w Polsce za pomoc w organizacji spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content