Bieżące

Tydzień Edukacji Globalnej w Śniadeku

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania , zależy od każdego z nas.” /Florian Plit/

            Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego od kilku lat aktywnie uczestniczy w programach edukacji globalnej i ekologicznej, których nadrzędną ideą jest kształtowanie pewnej świadomości  i odpowiedzialnych postaw proekologicznych, ale także prospołecznych i globalnych właśnie.

            Do tej pory zaangażowaliśmy się w dwie kolejne  edycje programu CEO „Klimat to temat”.

W tym roku szkolnym  I LO przystąpiło do realizacji kolejnego programu „1Planet4All”. Dotychczasowe proekologiczne przedsięwzięcia Śniadkowiczów, w tym: happeningi „Młodzież dla klimatu”,  warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków „Podejmij wyzwanie i zmień klimat!”, warsztaty zero waste oraz warsztaty kulinarne dla społeczności szkolnej, debata „XXI wiek to wiek katastrofy ekologicznej, konkursy ekologiczne, dyskusje itp., spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem koordynatorów programów.

            Uznanie dla naszej aktywności zaowocowało zaproszeniem licealistów ze  Śniadeka do udziału w tworzeniu filmu do nowego programu Centrum Edukacji Globalnej „1Planet4All – Razem dla klimatu.” Warto podkreślić, że do udziału w filmie „Ty też możesz działać na rzecz klimatu” zostały zaproszone tylko najbardziej aktywne grupy młodzieżowe. Nasze liceum było jedną z dwóch szkół z Polski, które się w tym zacnym gronie znalazło. Głównym adresatem filmu jest młodzież z krajów unijnych. Materiał filmowy posłuży jako narzędzie edukacyjne, wykorzystywane  na zajęciach szkolnych, obudowany odpowiednimi propozycjami scenariuszy stanie się częścią  warsztatu nauczycieli i nauczycielek biorących udział w programie i nie tylko. Poniżej efekt filmowych działań, w których nasi uczniowie wzięli udział podczas wakacji, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy: Ty też możesz działać na rzecz klimatu – YouTube

            Tydzień Edukacji Globalnej ( TEG) wpisuje się powoli jako stała pozycja w kalendarzu naszego roku szkolnego. Ta ogólnoeuropejska inicjatywa poświęcona globalnym wyzwaniom, której obchody przypadają zawsze na trzeci tydzień listopada, zapoczątkowana została w 1999 roku przez Centrum Północ-Południe działające przy Radzie Europy. Podczas jego trwania mieszkańcy i mieszkanki Europy, ale i całej naszej planety podejmują różnego rodzaju inicjatywy budujące świadomość ekologiczną, poruszające tematy funkcjonowania współczesnego świata, globalnych wyzwań i współzależności.

            Panująca obecnie pandemia nie osłabiła w niczym naszej aktywności, którą w tym roku zmuszeni byliśmy przenieść w przestrzeń wirtualną. Zmieniła się forma, nie zmienił zapał i chęć działania. Młodzież wzięła udział w Wirtualnym Festiwalu. Festiwalowe działania przewidywały na każdy dzień inny temat przewodni: Stop nierównościom, Zmiana klimatu, Migracje, Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. W ostatnim dniu festiwalu odbyło się webinarium „Czy słowem można zmieniać świat?”

Wirtualne zmagania z całą pewnością wzbogaciły wiedzę uczestników na temat wyzwań współczesnego świata, ale również zainspirowały do podejmowania codziennych działań  rzecz ochrony naszej planety zarówno w domu, jak i w szkole oraz na poziomie społeczności lokalnej.

            Kolejne dni mijały na podejmowaniu coraz to nowych wyzwań. I tak  dniu TEG uczniowie szukali odpowiedzi m.in. na pytanie: Jak nasze miasto przeciwdziała zmianom klimatu? W rolę dziennikarek wcieliły się  Karolina i Michalina, które do udziału w rozmowie zaprosiły dwóch znamienitych  gości: panią Jolantę Przykutę – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej UM Siemianowice Śląskie oraz pana Damiana Kołakowskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ponadto zorganizowano konkurs plastyczno – językowy dla uczniów szkół podstawowych oraz I LO pod hasłem „Was tust du für die Umwelt.”

Doskonałą okazją do podejmowania kwestii ekologicznych stały się…zajęciach języka niemieckiego. Czytając teksty i oglądając filmy uczniowie poznawali słownictwo związane z ochroną środowiska oraz rozwijali umiejętności językowe.  

Śniadkowicze uczestniczyli również w Climathonie – 24 godzinnym hacktonie klimatycznym, który EIT Climate – KID współorganizuje z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Ideą Climathonu jest wspólne opracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w danym miejscu, w trakcie eventów trwających 24 godziny, które odbędą się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata z 47 państw W ramach Climathonu 5-osobowa drużyna naszych licealistów opracowała projekt dostarczający rozwiązań na zapobieganie suszy w mieście, który wpisywał się w temat przewodni tegorocznej edycji Climathonu.

Zmiana klimatu to jedno z największych zagrożeń, z jakim musi zmierzyć się  ludzkość. Nie jest to problem, który można odłożyć na bok i wrócić do niego, gdy będziemy mieli więcej czasu lub pieniędzy. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność i obowiązek podjęcia działań w celu zahamowania postępujących procesów klimatycznych. Mając pełną świadomość  zagrożeń oraz gotowość, by im przeciwdziałać, podejmujemy jako społeczność szkolna te aktywności, które sprzyjają zarówno minimalizowaniu szkód wyrządzanych przez człowieka środowisku jak i poszerzaniu horyzontów proekologicznego w najbliższym otoczeniu. Brawo MY!

Koordynator szkolnych obchodów TEG składa serdeczne podziękowania:

Pani Agacie Stryha z Wydziału Gospodarki – Komunalnej – za współpracę i przekazanie gadżetów dla młodzieży

Pani Jolancie Przykucie i panu Damianowi Kołakowskiemu za udział w wywiadzie

Pani Natalii Pisarzowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 13 i panu Piotrowi Cieślikowi ze Szkoły Podstawowej nr 6 – za zmotywowanie uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno -językowym

Uczniom I LO – za chęć działania w ramach TEG,  kreatywność i poświęcony czas:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content