Bieżące

Przedłużone nauczanie zdalne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późń. zm. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859,
1870, 1960 i 2087) zostaje przedłużone nauczanie zdalne w szkołach do dnia 31.01.2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content