Bieżące

„Opanuj treść, a słowa same się znajdą”- o drodze z siemianowickiego Śniadka do Akademii Morskiej w Gdyni

Profesor Adam Weintrit, kapitan żeglugi wielkiej, specjalista w zakresie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego, został w miniony czwartek (21.05.) wybrany na nowego rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Weintrit jest pierwszym od kilkudziesięciu lat rektorem UM – kapitanem żeglugi wielkiej i nawigatorem. Jest również absolwentem Wydziału Nawigacyjnego uczelni, którą teraz przyjdzie mu zarządzać. Po skończeniu w 1985 r. studiów pozostał on na uczelni jako pracownik akademicki. Jest specjalistą w zakresie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego, a zwłaszcza w zakresie implementacji systemów informacji przestrzennej GIS do zastosowań morskich. W latach 2008 -2016 był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego UM.

Lista aktywności profesora Adama Weintrita jest bardzo długa. „Jako ekspert w dziedzinie elektronicznych map nawigacyjnych i systemów ECDIS (Electronic Chart Display and Information System – System Obrazowania Elektronicznych Map i Informacji Nawigacyjnych) prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport”.
Jest członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Sekcji Transportu Wodnego. Udziela się także m.in. jako ekspert w Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, jest również członkiem licznych komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych oraz kolegiów redakcyjnych kilku znaczących czasopism specjalistycznych. W latach 2013-2016 pełnił też funkcję eksperta Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

Profesor Weintrit jest też organizatorem „rozpoznawalnej na całym świecie Międzynarodowej Konferencji Naukowej +TransNav+, w której co dwa lata bierze udział ponad 300 uczestników z wszystkich kontynentów”. Jest także autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych o tematyce morskiej, w tym kilkunastu książek i monografii, w większości w języku angielskim. (PAP)

Wiadomość o nominacji to wielka radość i ogromny zaszczyt dla I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego, bo tu Adam, wtedy jeszcze uczeń, zaczynał swą naukową przygodę.

Oto jak wspomina ten czas: „Naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Siemianowicach Śląskich rozpocząłem w 1976 roku oczywiście w klasie matematyczno-fizycznej, bo nie ukrywam, że nauka właśnie tych przedmiotów sprawiała mi najwięcej satysfakcji i przychodziła bez większego trudu. Niewątpliwie wielka w tym zasługa nauczycieli, przede wszystkim pani Jadwigi Kubik. Pamiętam też napis w pracowni fizycznej zlokalizowanej na ostatnim piętrze budynku „Opanuj treść, a słowa same się znajdą”. I oto właśnie chodzi w nauce, by nie uczyć się niczego na pamięć, lecz zawsze starać się zrozumieć istotę problemu. Zamiłowanie do podróży i geografii, umiejętnie podgrzewane przez moją wychowawczynię panią Ewę Wieczorek sprawiło, że po maturze wylądowałem na Wydziale Nawigacyjnym gdyńskiej uczelni morskiej.”

Fotografia profesora Weintrita zamknięta w ramach portretu, podobnie jak twarze innych absolwentów I LO, spogląda każdego dnia na młodych licealistów. To on i jemu podobni, młodzi, zdolni, ambitni przez kolejne lata budowali prestiż tej szkoły i jej dobre imię. Szkolne wybory przeszłości zdeterminowały przyszłość…

Dziś wybitni uczeni, odpowiedzialni włodarze miasta, artyści, dziennikarze, sportowcy, przedsiębiorcy – w murach tej szkoły kształtowali przed laty swe osobowości, zdobywali nowe doświadczenia i rozwijali swoje pasje.

Cieszymy się, że mogliśmy stanąć na progu tak wspaniałej drogi. Panu Profesorowi gratulujemy i życzymy niewyczerpanych pokładów pasji i siły, które pomogą spełniać się w nowej roli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content