Bieżące

Po efektach KAJPT poznacie…

Udział w programach skupionych na rozwijaniu samorządności uczniowskiej daje nam niepowtarzalną okazję do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń. To też okazja do budowania zaplecza, w którym gromadzimy wszystkie dobre praktyki z zakresu samorządności. Ale nie należy ich tylko gromadzić, należy z nich przede wszystkim korzystać. Okazją do zdobycia ciekawych doświadczeń i poznania nowych metod pracy służących rozwijaniu samorządności uczniowskiej jest program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Laboratorium Szkolnej Demokracji”, który realizujemy od zeszłego roku. Warto podkreślić, że do udziału w nim zaproszono tylko 5 szkół z całej Polski. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Tegoroczne działania projektowe zaingurowało szkolenie wyjazdowe, które odbyło się w Warszawie. Nasz zespół projektowy KAJPT spotkał się z pozostałymi uczestnikami laboratorium. Wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: Czy w działania samorządu uczniowskiego powinna być włączona tylko niewielka grupa uczniów, która została wyłoniona podczas ogólnoszkolnych wyborów? W jaki sposób zorganizować szkolną demokrację, by mogło w niej uczestniczyć jak najwięcej uczennic i uczniów? Świetnie przygotowany program warsztatóww pozwolił nam uczestnikom na integrację, wspólną rozmowę, wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim na poznanie nowych metod pracy. Jedną z nich była Open Space. Doskonałe narzędzie służące do rozwiązywania szkolnych problemów i prowadzenia dyskusji w ciekawej formie. Z całą pewnością znajdzie ona zastosowanie w naszym liceum. Zdaniem uczestników były to bardzo ekscytujące, pełne wrażeń oraz miłych niespodzianek warsztaty. Jednogłośnie stwierdzamy; „Nas młodych ludzi więcej łączy niż dzieli.” W wielu sprawach mamy te same poglądy, wspólne tematy, problemy i pomysły na ich rozwiązanie, a co najważniejsze Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły, gdzie każdy ma głos!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content