Bieżące

Nasi zdolni uczniowie

Bartłomiej Grząba jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym. Uczestnicząc w projekcie „Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja (II nabór – rok szkolny 2021/2022) szczególnie zaangażował się w rozwój kompetencji przyrodniczych i językowych. Postanowił połączyć te dwie dziedziny naukowe tworząc prace z zakresu anatomii człowieka. Poszerzył swoje wiadomości z zakresu anatomii człowieka studiując literaturę z tego zakresu oraz atlasy anatomii.   Najwięcej doświadczenia i wiedzy dostarczyły mojemu uczniowi obserwacje naturalnych okazów szkieletu człowieka (dostępny w zasobach liceum), porównanie z modelami wykonanymi z materiałów sztucznych oraz z rycinami i zdjęciami. Bartłomiej wykazał się dużą spostrzegawczością oraz umiejętnością wnikliwego badania poszczególnych struktur i narządów ludzkich. Zwiększył kompetencje w zakresie znajomości szkieletu człowieka, połączeń między nimi, różnic indywidualnych, zmian patologicznych. Kolejną cechą, która mocno rozwinęła się u ucznia to wrażliwość na piękno ciała człowieka, szacunek do niego.

Połączenie biologii z językiem angielskim pozwoliło równocześnie rozwinąć umiejętności językowe. Uczeń dokonał samodzielnie przekładu prac z zakresu anatomii człowieka na język angielski, zwiększając tym samym zasób słownictwa specjalistycznego oraz ogólną sprawność językową.

Równocześnie rozwijał kompetencje w zakresie technologii cyfrowych i informacyjnych poprzez wykonywanie zdjęć i ich obróbkę, tworzenie prezentacji multimedialnych, poszukiwanie materiałów i ich krytyczną analizę.

Bartłomiej nie zaniedbywał innych przedmiotów szkolnych, osiągnął najwyższą średnią w szkole. Równolegle pracował bardzo intensywnie na pozostałych przedmiotach ścisłych- matematyka, fizyka i chemia.

Poniżej prezentujemy 2 spośród 5 prac, które wykonał Bartek podczas trwania tegorocznego projektu.

Anna Nowatkowska – Waluga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content