Bieżące

Laureaci IV edycji grantowego programu Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi”.

Nowy rok szkolny zaczął się dla I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego bardzo obiecująco. W pierwszych dniach września spotkało nas ogromne wyróżnienie. Zostaliśmy jednym z laureatów IV edycji grantowego programu Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi”. Zaszczyt to nie byle jaki, znaleźliśmy się bowiem w gronie 185 tegorocznych grantobiorców jako jedyne! liceum publiczne.

Każdego roku wnioski do udziału w projekcie składają stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, placówki oświatowe, gminy i powiaty.

Główną ideą programu jest „wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności, a podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.”

Śniadkowi nie zabrakło ani pomysłu ani energii. Nasz projekt „Siemianowice piękne, bo śląskie” został doceniony za przyświecającą mu ideę i nagrodzony za oryginalność. Znaleźliśmy się w tzw. trzecim koszyku grantowym, otrzymując tym samym kwotę dofinansowania w wysokości 15.000 zł.

Pomysł zawnioskowanego projektu zrodził się w trakcie wstępnych przygotowań do obchodów setnej rocznicy istnienia naszej szkoły i zbiegł się z ważnymi w wymiarze historycznym jubileuszowymi datami: dziewięćdziesiątą rocznicą nadania praw miejskich Siemianowicom oraz setną – Powrotu Śląska do Macierzy. Chcąc uczcić obie te rocznice i pozostawić ich trwały ślad w przestrzeni miasta, postanowiliśmy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację wspomnianego projektu.

Od początku do końca odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tej inicjatywy będą nasi licealiści. Młodzi ludzie, często bardzo utalentowani plastycznie, obdarzeni fotograficzną wrażliwością i mocno osadzeni w kulturze miasta, wyjdą naprzeciw lokalnej społeczności, by przez swoje działania kształtować i wzmacniać poczucie wspólnoty i tożsamości regionalnej.

Efektem finalnym szkolnych działań będą przygotowane przez uczestników projektu prace fotograficzno-plastyczne zabytków oraz detali architektonicznych siemianowickich obiektów z przełomu XIX i XX wieku oraz międzywojnia.

W oparciu o zebrany materiał powstanie wystawa promująca walory lokalnego dziedzictwa historycznego. Przygotowane zostaną również tabliczki informacyjne, zawierające podstawowe dane dotyczące wspomnianych obiektów oraz informacje o ich znaczeniu w przestrzeni publicznej miasta. Chcemy, by siemianowicka część szlaku zabytków architektury śląskiej została również zdygitalizowana. Do współpracy zaprosimy Muzeum Miejskie oraz Siemianowickie Centrum Kultury, których zaplecze merytoryczne będzie dla nas ogromnym wsparciem.

Oficjalna gala wręczenia grantów odbyła się w minioną środę 06.10.2021r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Nagrody wręczał Prezes PKN Orlen Pan Daniel Obajtek. Premier rządu Mateusz Morawiecki, łącząc się z zebranymi na spotkaniu gośćmi drogą internetową, pogratulował wszystkim laureatom zaangażowania i chęci działania na rzecz małych ojczyzn.

Siemianowicki Śniadek znalazł się w gronie tych, dla których inicjatywy wspólnotowe na poziomie lokalnym są istotną częścią codziennej aktywności. Jako społeczność szkolna mamy mocno zakorzenione przekonanie, że „małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich”. Wiemy też, że „kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie, nie będzie zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, co największe w życiu”. I takiemu przekonaniu staramy się podporządkowywać nasze pedagogiczne działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content