Bieżące

Laptopy dla naszych uczniów

W ramach realizowanego przez Gminę Siemianowice Śląskie projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego z Funduszy Europejskich nasza szkoła otrzymała 4 laptopy, które zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom w szczególności z rodzin wielodzietnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content