Bieżące

Laboratorium Szkolnej Demokracji

KAJPT zakończył ogólnopolski program Laboratorium Szkolnej Demokracji!

Zespół projektowy KAJPT uczestniczył w uroczystym podsumowaniu programu ogólnopolskiego Centrum Edukacji Obywatelskiej „Laboratorium Szkolnej Demokracji”, które odbyło się 20 maja w Warszawie.

Zacznijmy jednak od początku. Dokładnie 16 miesięcy temu zespół liczący 10 osób pod opieką szkolnych koordynatorów przystąpił do realizacji zupełnie nowego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Laboratorium Szkolnej Demokracji”. Decydując się na udział w nim nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, ile będzie pracy i jak wiele emocji będzie towarzyszyło jego realizacji. Jednak świadomość wyróżnienia, ponieważ tylko 5 placówek z całej Polski zaproszono do udziału w eksperymencie, utwierdziło nas w przekonaniu, że musimy przyjąć to wyzwanie. Wypracowanie i wdrożenie przez zespół projektowy stałych mechanizmów włączania uczniów w podejmowanie decyzji o życiu szkoły to idea Laboratorium. Zespół projektowy inicjował wiele działań, których realizacja wymagała kreatywności, determinacji, umiejętności współpracy w grupie i prowadzenia rozmów dosłownie z całą społecznością szkoły. Niezwykle istotnym elementem podczas realizacji programu było wdrożenie nowych metod badania potrzeb uczniów. Bardzo pomocna okazała się Open space, którą poznaliśmy podczas warsztatów szkoleniowych w Warszawie. Open space w dosłownym tłumaczeniu otwarta przestrzeń. Jest to popularna metoda prowadzenia debat i konferencji. Bazuje ona na bardzo partycypacyjnych i demokratycznych założeniach – szczegółowy program oraz treści są tworzone “na żywo” przez wszystkich uczestników i uczestniczki wydarzenia. Dzięki tej metodzie nasz zespół dokonał bardzo wnikliwej analizy potrzeb społeczności uczniowskiej i na jej podstawie  opracował wnioski do dalszej pracy. Całość programu obejmowała wiele działań w tym: spotkanie informacyjne z udziałem dyrekcji szkoły, rodziców, koordynatorów i uczestników programu, akcję informacyjną o idei programu dla społeczności szkoły, udział w spotkaniach online wprowadzających do programu, wizyty mentora, udział w dwudniowym szkoleniu w Warszawie, opracowanie planu działań oraz budżetu, akcję informacyjną na temat metody Open space dla społeczności szkoły, spotkanie z Radą Pedagogiczną, wdrożenie metody Open space, opracowanie wniosków i przedstawienie ich społeczności szkoły. Zwieńczenie stanowiło wprowadzenie zapisu do Statutu szkoły stałego mechanizmu badania potrzeb uczniów. Jednym z ważnych elementów programu było również ogromne wsparcie finansowe. Organizator programu tj. CEO przeznaczył środki finansowe na realizację działań zespołu. To MY sami zdecydowaliśmy na co przeznaczyć fundusze. Dzięki uzyskanym funduszom mogliśmy kupić telewizor oraz flipchart, z którego będzie korzystać cała społeczność naszego liceum. Część pieniędzy przeznaczyliśmy na wspólne świętowanie pomyślnie zakończonego programu. Program zakończył się sukcesem dzięki otwartości dyrekcji i nauczycieli, zaangażowaniu społeczności uczniów, ale przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu KAJPT, który tworzyło 10 licealistów tj. Amelia, Asia, dwie Julki, Kacper, Kuba, Ola, Patrycja i Tymon. Nie zawsze wszystko szło po naszej myśli. Dla całego zespołu było to naprawdę wyjątkowe i ciekawe doświadczenie. Udział w programie pozwolił nam na rozwój osobisty, inspirował do działania, rozwijał kreatywność, dawał poczucie sprawczości poprzez chęć wprowadzenia zmian w szkole – to właśnie MY byliśmy inicjatorem tych zmian! I to właśnie NASZE doświadczenie będzie inspiracją dla innych! Niebawem pojawi się publikacja, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat działań 5 wyjątkowych placówek realizujących program „Laboratorium Szkolnej Demokracji”.

Koordynatorzy programu: Iwona Rutkowska-Pędzijska i Michał Szwestka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content