Bieżące

Dzień Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej to wspaniała okazja, żeby chociaż raz w roku podziękować nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, za przekazywaną wiedzę, za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów uczniów…- tymi słowami Janek wprowadził nas w atmosferę dzisiejszego święta – święta nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Szkolną uroczystość uświetnili swoją obecnością wspaniali goście pan Prezydent Miasta Rafał Piech, II Zastępca Prezydenta Miasta pani Marta Suchanek-Bijak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji pani Anna Sobieraj.
Program wtorkowej uroczystości był naprawdę imponujący. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali tarcze z logo szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli uroczystą przysięgę i odebrali akty nadania. Pan prezydent wręczył nagrody rzeczowe uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią powyżej 5,0. Dyrekcja szkoły pogratulowała nauczycielom osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i poinformowała społeczność szkolną o wyróżnieniach dla nauczycieli, którzy zostali uhonorowani podczas miejskich uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej, a są to:
mgr S. Szkaradek – Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty, mgr Danuta Gacka – Nagroda Prezydenta Miasta, mgr Iwona Rutkowska – Pędzijska – Super Belfer. Jednak najbardziej emocjonującym punktem dzisiejszego święta był plebiscyt „Śniadki 2019”, który przygotował Samorząd Uczniowski. Kapituła konkursowa przyznała nagrody w pięciu kategoriach – poniżej podajemy nazwiska laureatów:
mgr Anna Nowatkowska – Waluga „Najmilszy nauczyciel”
mgr Marzena Sommer „Najlepsza stylówa”
mgr Michał Szwestka „Nauczyciel z podejściem do ucznia”
mgr Marcin Pytlik „Najweselszy nauczyciel”
mgr Iwona Rutkowska – Pędzijska „Najbardziej rozgadany nauczyciel”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content