Bieżące

„Anna Frank – losy dzieci w czasie zagłady”

Przez cały październik Śniadkowi historycy brali udział w nie lada przedsięwzięciu… w ramach współpracy z Muzeum Miejskim i MDK Jordan towarzyszyli młodzieży szkolnej z naszego miasta w spotkaniu z trudnym i bolesnym okresem w historii, jakim był czas II wojny światowej. Zorganizowana w murach muzeum wystawa „ Anna Frank – losy dzieci w czasie zagłady”. skierowana była do młodego odbiorcy, którego przez wojenny dramat rówieśników miał przeprowadzić równie młody przewodnik.
Aby sprostać przekazowi i unieść tak trudny i ważny temat trzeba było odpowiedniego przygotowania. Umożliwił to udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez samego kustosza wystawy. Oficjalne otwarcie ekspozycji miało miejsce 3 października.
Historia Anny Frank pozostaje wciąż aktualna. Dyskryminacja i rasizm nie zniknęły z końcem drugiej wojny światowej. Temat wykluczenia jest stale obecny w przestrzeni społecznej. Dzięki inicjatywom takim jak ta, w których pewne prawdy historyczne wybrzmiewają głosem młodych i młodzi są ich odbiorcami, kwestie tolerancji wobec odmienności, poszanowania praw człowieka i sprzeciw wobec różnych form wykluczenia nabierają mocno młodzieńczej barwy…
Młodzi przewodnicy ze Śniadka w ciągu kolejnych tygodni nie zapomnieli ani na chwilę o spoczywającej na nich odpowiedzialności…
W ostatni wtorek nastąpiło uroczyste podsumowanie wspólnych działań. Mamy nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie okazji do kolejnych wspólnych inicjatyw, dzięki którym młodzi będą w praktyce zdobywać nową wiedzę i rozwijać kompetencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content