Uncategorized

Klasy językowe na warsztatach

Po raz kolejny klasy językowe uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Podczas pierwszych zajęć pt. “Discipline: Mastering the act and art. Of consistency” uwaga prowadzącego skupiła się na dyscyplinie, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu.

Druga część spotkania zatytułowana “Strategies for goal setting and achieving them” została poświęcona strategiom wyznaczania swoich celów oraz dążeniu do ich osiągnięcia. Uczniowie rozmawiali o odpowiednim planowaniu swoich działań, optymalizacji czasu oraz konsekwentnej realizacji swoich zamierzeń.

Następnie, uczniowie zostali podzieleni na grupy i brali udział w warsztatach pt. „Budowanie zespołu – jak skutecznie pracować w grupie?”. Ich zadaniem było wykonanie i prezentacja projektów o swoich mocnych stronach. Podczas zajęć rozmawiano o członkach zespołu i ich funkcjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content