Deklaracja dostępności

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego

w Siemianowicach Śląskich jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Po prawej stronie ekranu znajduje się niebieska ikona ze znaczkiem wózka inwalidzkiego, kliknięcie jej spowoduje wysunięcie opcji dostępności. Pozwalają one na tymczasową zmianę wyglądu strony, można:

 • zmienić rozmiar tekstu na stronie
 • zmienić kolorystykę lub kontrast strony
 • utworzyć negatyw
 • rozjaśnić tło
 • włączyć podkreślenia linków na stronie
 • zmienić czcionkę na stronie na bardziej czytelną

UWAGI I WNIOSKI

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor szkoły.

Każda osoba ma prawo:

 • zgłosić uwagi czy żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej części,
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji w innej dostępnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony i miejsca na stronie, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji.

Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni a jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia po uprzednim poinformowaniu osoby zainteresowanej.

W związku z niedotrzymaniem terminów lub odmowę realizacji żądania zainteresowany  może złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Agata Krzysztofik

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego

41-100 Siemianowice Śląskie

telefon: 32 228 21 47                                                          

adres email: sekretariat@sniadek.com

DOSTĘPCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego jest ogrodzony, na teren szkoły wchodzi się przez od ulicy Wyspiańskiego jednym wejściem.

Plac szkolny ma ogólnodostępne miejsca parkingowe,  bez oznaczonego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku wchodzi się schodami, bez udogodnień dla wózków inwalidzkich, zapewniamy jednak pomoc ze strony przeszkolonych pracowników obsługi.

Szkoła ma 5 kondygnacji (suteryna, parter i trzy pietra) połączonych ze sobą schodami których brzegi oznaczone są ostrzegawczymi pasami, brak  podjazdów, wind czy samootwierających się drzwi.

W budynku można poruszać się z psem asystującym czy psem przewodnikiem po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

Na każdym piętrze budynku znajduje się plan ewakuacji w formie plakatu, są również oznaczone drogi ewakuacji. Nie ma komunikatów głosowych, oświetlenia w firmie listwy przypodłogowej czy pokoju oczekiwania na ewakuację. W razie zagrożenia pożarowego stosowany jest sygnał dźwiękowy – 3 razy krótki dzwonek.

W szkole jest ograniczona możliwość załatwienia spraw z udziałem osoby posługującej się językiem migowym, osoba zainteresowana powinna uprzedzić o tym fakcie na 7 dni wstecz.

Skip to content