KLASA ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWA

Stanowi nierozerwalny element tradycji I LO. Nauczanie języków od zawsze było Śniadkowym atutem. W nowoczesnej pracowni językowej uczniowie kształcą swoje sprawności komunikacyjne w wybranym języku, mając do wyboru obok języka angielskiego również niemiecki i hiszpański. Uczymy w oparciu o najwyższe standardy – wykorzystując nowatorskie metody i formy pracy oraz  nowoczesne technologie.

Wybór specjalności językowej to udział w projektach lingwistycznych, wycieczkach zagranicznych, w czasie których wszyscy językowi zapaleńcy mogą zdobywać realne umiejętności komunikowania się w przestrzeniach pozaformalnych.

Równie aktywnie działamy  w warunkach szkolnych – stworzyliśmy Szkolną Ligę Językową, która zapewnia szeroką ofertę wewnętrznych konkursów, w postaci cyklicznych testów sprawdzających umiejętności językowe. Główną nagrodą w tegorocznej edycji  konkursu jest ufundowany przez  Szkołę Języków Obcych: „Profi-Lingua” w Katowicach darmowy kurs doskonalący posiadane już umiejętności.

Kontynuowane będą zajęcia konwersacyjne, prowadzone przez native speaker’a.

Tandem artystyczno – językowy to rozwój zarówno kompetencji językowych, jak i umiejętności wyrażania siebie poprzez inne, niż językowe środki wyrazu.

Innowacyjnym uzupełnieniem nauczania języków będą więc zajęcia artystyczne: teatralne, taneczne, muzyczne, fotograficzne.

W perspektywie planowane jest  przygotowanie Szekspirowskiego przedstawienia w języku oryginalnym, z wykorzystywaniem tych umiejętności interpretacyjnych, które  kształtowane są na lekcjach języka polskiego. Takie holistyczne podejście pozwoli na kształcenie jednocześnie wielu kluczowych kompetencji: od umiejętności porozumiewania się poprzez znajomość tekstów kultury, aż do tak elementarnych jak te, które weryfikowane będą podczas egzaminu dojrzałości.  

Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje artystyczne zamiłowania, szukają alternatywnych  środków wyrazu do wyrażenia siebie, proponujemy popołudniowe zajęcia w Kawiarence  literacko-teatralnej „To i owo”. Od lat są  one nierozerwalną częścią  szkolnej tradycji, pod czułym okiem mgr Sabiny Szkaradek pobudzają wyobraźnię młodych adeptów i są prawdziwą kuźnią artystycznych talentów. W tym roku Kawiarenka obchodziła swój dwudziestoletni jubileusz…

Wiele się w tym czasie wydarzyło…

O Kawiarence literacko-teatralnej „To i owo” słów kilka…

Na przestrzeni lat przewinęło się przez nią kilkuset wychowanków. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień, podziękowań i listów gratulacyjnych – zarówno w obszarze teatru jak i literatury. „Kawiarenka” realizuje autorskie scenariusze przedstawień teatralnych. Miała zaszczyt wystąpić, między innymi, na deskach teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, na scenie Pałacu Wilanowskiego w Warszawie, na scenie zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie
 i wielu innych miejscach.
            W czerwcu 2007 roku jednogłośną decyzją Kapituły otrzymała Nagrodę Roku 2006 Miasta Siemianowice Śląskie w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie oświaty za założenie i prowadzenie Kawiarenki literacko-teatralnej „To i owo”. W roku 2008 otrzymała Dyplom XLI Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Teatru” (edycja wojewódzka) za kreatywne osiągnięcia w podnoszeniu rangi teatru w życiu społecznym z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Województwa Śląskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Jerzego Kuczery, a w roku 2011 została uhonorowana Medalem im. Mariana Mikuty  „Zasłużonemu dla kultury teatralnej”.    
            „Kawiarenka” przez siedem lat  realizowała programy, zmierzające do walki z narkomanią, alkoholizmem, przemocą i agresją oraz uzależnieniami od Internetu, tworząc spektakle profilaktyczne.   27 lutego 2009 roku na Ogólnopolskiej Konferencji podsumowującej realizację celów
i zadań rządowego programu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, z rąk Komendanta Głównego Policji, otrzymała wraz z młodzieżą Certyfikat „Wspiera nas PaT” za realizację autorskich programów profilaktyczno-edukacyjnych w obszarze teatru.W 2009 roku, powstała w naszym liceum pierwsza i jedyna  w Polsce klasa humanistyczno-artystyczna, objęta patronatem Ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Teatr”.  Tradycje klasy humanistyczno-artystycznej kontynuowane są na zajęciach popołudniowych Kawiarenki literacko-teatralnej „To i owo”. W roku szkolnym 2018/2019 zespół kilkakrotnie reprezentował szkołę, prezentując swoje autorskie przedstawienia. Najnowszym projektem teatralnym jest spektakl „Ulice miasta. Okna.”, którego premiera odbędzie się w SCK 26.03.2019 o godzinie 18.00 (wstęp wolny). Serdecznie zapraszamy.

Różnorodne formy wyrazu, na jakie kładziemy nacisk w klasie artystyczno-językowej, to sięganie zarówno po słowo i gest, jak i odwoływanie się do obrazu.

Tak zrodził się pomysł Szkolnego Koła Fotograficznego …

Szkolne Koło Fotograficzne „ FOTOŚ”

Jak wiele można wyrazić obrazem wiedzą dziś wszyscy. Uczniowie naszej szkoły mogą się o tym przekonać działając w Szkolnym Kole Fotograficznym FOTOŚ, które od 2009 roku prowadzi mgr Ewa Habrajska, z powołania nauczyciel geografii, z zamiłowania fotograf. Swoją wiedzę i umiejętności stara się przekazać uczniom podczas zajęć szkolnego koła, nad którym czuwa od początku.  .

Za swoją działalność w ogólnopolskim „Programie akcja (foto)edukacja” organizowanej przez firmę Nikon, „FotoŚ” otrzymał wyróżnienie – za udział w warsztatach fotograficznych dla opiekuna grupy. Uczniowie z pasją podchodzą do realizowanych zajęć: warsztatów plenerowych, zajęć studyjnych; chętnie korzystają również z możliwości realizacji różnych projektów zdjęciowych w szkolnej nowoczesnej pracowni fotograficznej, zorganizowanej między innymi ze środków pozyskanych z konkursu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży” Banku Zachodniego BZ WBK.

Szkolni fotograficy  z sukcesem uczestniczyli w wielu konkursach, uzyskując w nich wysokie noty: 

  • II miejsce Karoliny Myrcik w ogólnopolskim konkursie „Wzruszenia Zbigniewa Herberta” oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Podróż na Marsa”,
  •  I miejsce Eweliny Orzeł w konkursie wojewódzkim „Jestem stąd”.

Obecnie profesor Ewa Habrajska rozwija swoją pasję uczestnicząc w zajęciach szkoły „Fotoedukacja”, która gościnnie udostępnia również swoje profesjonalne pracownie członkom szkolnego koła.

Wachlarz możliwości, jakie proponuje swoim uczniom  klasa artystyczno – językowa jest na tyle barwny, że każdy młody człowiek, który chce rozwijać swoje umiejętności w tych obszarach, na pewno poczuje się usatysfakcjonowany.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Drukuj
  • email
  • Twitter
  • Wykop