Jubileusz 90-lecia

BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY – słowa te kilkakrotnie padały w trakcie uroczystości jubileuszowych – pięknych, wzruszających, podniosłych. W michałkowickim Parku Tradycji zgromadziło się około 200 osób – honorowych gości, uczniów, rodziców, a nade wszystko absolwentów liceum. Uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły przez absolwentów oraz gromkie odśpiewanie hymnu narodowego rozpoczęło niezwykłą uroczystość. Wzruszona Pani Dyrektor – mgr Bożena Czyrwik – ciepło mówiła o szkole, uczniach i nauczycielach oraz doniosłym jubileuszu.

Część oficjalna miała charakter nadzwyczaj podniosły i uroczysty. Wśród wielu listów gratulacyjnych odnajdujemy list Wojewody Śląskiego – Zygmunta Łukaszczyka, Śląskiego Kuratora Oświaty – Stanisława Fabera, Inspektora Grzegorza Jacha – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji. Najistotniejszym momentem było uhonorowanie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Aktu dekoracji dokonał Przewodniczący Sejmiku Śląskiego – Andrzej Gościniak. Wzruszająca była chwila wpinania złotej odznaki w sukno sztandaru. A potem kwiaty, przemowy zaproszonych gości – Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – Jacka Guzego, Przewodniczącego Rady Miasta – Adama Cebuli, przedstawicieli związków zawodowych, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, przedstawicieli uczelni wyższych współpracujących z liceum.

Absolwenci mieli okazję zobaczyć film „ Historia szkoły”, przygotowany staraniem Agaty Krzysztofik, Iwony Łapaj – Guimares oraz Aleksandra Nowika. Można było również zobaczyć ciekawą jubileuszową wystawę, związaną z działalnością I LO, przygotowaną przez Ewę Habrajską. Kawiarenka literacko – teatralna „ To i owo” pod kierunkiem Sabiny Szkaradek przedstawiła program artystyczny: „ Byliśmy, jesteśmy, będziemy…” Krzyżujące się konwencje i style, zmieniający się klimat – zostały wysoko ocenione przez odbiorców. Barwne stroje, sentymentalne piosenki, walc, kankan, poezja, stare fotografie i symboliczne sceny kreowały obrazy przemijającego czasu.

Finał stanowiła „ orkiestra” pod batutą Dyrektor liceum – mgr Bożeny Czyrwik, która improwizując jeden z najpiękniejszych koncertów Piotra Czajkowskiego ( koncert b – mol ) postawiła na nogi całą publiczność i spowodowała głośne owacje. Wymyślone instrumenty, skupione i wzruszone twarze, „ grających” w orkiestrze uczniów i nauczycieli, podrzucane do góry kwiaty, barwne jedwabie oraz powtarzane słowa „ Byliśmy, jesteśmy, będziemy” – w niezwykły sposób podsumowały przeszłość i wyraziły nadzieję na nową historię liceum.
Sobota również owocowała w nadzwyczajne wydarzenia. Słoneczny i pogodny dzień jubileuszowy rozpoczął się uroczystą, koncelebrowaną mszą świętą w kościele Świętego Krzyża. Niewątpliwie istotnym wydarzeniem było złożenie kwiatów
i zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli.
Absolwenci zgromadzili się później w szkole – gościnnej, przystrojonej i radosnej. Zwiedzali z zaciekawieniem swoje dawne klasy, Izbę Tradycji, aulę szkoły, … Byli szczęśliwi, czasem wzruszeni, czasem zadumani. Zabiegana, ale pogodna Pani Dyrektor doskonale pełniła rolę Pani Domu – jakim niewątpliwe dla wielu z nas jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego. Podsumowaniem pięknego i dostojnego jubileuszu była wspólna fotografia przed dziewięćdziesięcioletnim budynkiem liceum.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Drukuj
  • email
  • Twitter
  • Wykop