Historia liceum

1895 – założenie komunalnego gimnazjum żeńskiego. Huta Laura i Siemianowice tworzyły wówczas odrębnie działające gminy, znajdujace się ówcześnie w państwie pruskim. Szkoła nosiła wtedy nazwę „Private paritatisch Höhere Mädchenschule”

1896 – powstaje gmach budynku szkoły na parceli należącej do mistrza stolarskiego Luchsa. 

Październik 1897 – pierwsi uczniowie rozpoczynają naukę.

18 październik 1897 – nastąpiła uroczyste poświęcenie szkoły

1898 – początkowo szkoła mieściła tylko 4 pomieszczenia klasowe, salę gimnastyczną i pokój konferencyjny, jednak w 1898 szkoła zostaje powiększona

Od 1901 roku – zaczęto przygotowywać do studiów zarówno chłopców jak i dziewczęta

1920 – wprowadzenie języka polskiego jako przedmiotu nieobowiązkowego

1922 – język polski jest nauczany jako przedmiot obowiązkowy

1 kwietnia 1923 roku – odpowiadając na żądanie obywateli Siemianowic i Huty Laura zostają zamknięte mieszczące sięw budynku szkoły niemieckie liceum i szkoła realna.

3 września 1923 – na mocy uchwały Rady Gminnej z dnia 13 sierpnia 1923 swoją działalność rozpoczynają liceum żeńskie pod patronatem św. Teresy od Dzieciątka Jezus i szkoła realna pod patronatem św. Stanisława Kostki. „Uznając potrzebę wyższej uczelni w miejscowości Huta Laura – Siemianowice , zgodzono się w zasadzie na otwarcie liceum i szkoły realnej z początkiem roku szkolnego 1 września 1923r. Uchwalono powierzyć kierownictwo liceum i szkoły realnej tymczasowo księdzu doktorowi Józefowi Jelicie.”  Pierwszym dyrektorem obu instytucji edukacyjnych został ks. dr Józef Jelito. Wśród pierwszych jej nauczycieli byli: ks. Julian Bieniek, Maria Felicja Kasperowska, Emilia Stelmachówna, Leon Wincenty Pol, Wilhelm Sobieraj.

1925/ 26 w związku z uchwałą Sejmu Śląskiego z dnia 7 lutego 1927 następuje zmiana nazwy gminy Huta Laura – Siemianowice na obowiązujące do dziś Siemianowice Śląskie. W związku z powyższym na wniosek Rady Pedagogicznej decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego od roku szkolnego 1925/26 szkoła żeńska w związku z laicyzacją życia społecznego – zmieniła patronkę i otrzymała nazwę Komunalnego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, część męska zaś Komunalnego Gimnazjum męskiego im. Jana Śniadeckiego.

1928 – przy gimnazjum męskim zaczyna działać drużyna harcerska imieniem Księcia Józefa Poniatowskiego

1929 – utworzona zostaje orkiestra, która składała się z 14 uczniów. Jej organizatorem i dyrygentem był Fryderyk Król. 

1 kwietnia 1932 roku – nastąpiło upaństwowienie szkoły i zmiana nazwy na Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Jana Śniadeckiego.

W drugiej połowie lat trzydziestych dokonano kolejnej, bardzo ważnej przebudowy gmachu, prawie całkowicie zmieniającej pierwotną myśl architektoniczną.

Działalność szkoły przerwała II wojna światowa.We wrześniu 1939 roku rok szkolny 1939/40 już się nie rozpoczął. Na krótko stacjonował w gmachu oddział wojska polskiego.Po klęsce wrześniowej gimnazjum stało się na krótko, bo na 4 lata średnią szkołą niemiecką. Pierwsze trudne lata powojenne były porą przyśpieszonej nauki, dwa lata robiono w jeden.

1947 – pierwsi maturzyści kończą szkołę. Ciekawostką jest fakt, iż w roku 1988 świadectw było już 2 tysiące.

1945-1947 Józef Adamczyk jako pierwszy po wojnie obejmuje stanowisko dyrektora liceum. Po nim Karol Żagan (1947-1951),po nim Florian Jackowski (1951-1955). Od 1955 do 1963 roku dyrektorem był Władysław Piasecki. Potem w latach 1963-1984 Andrzej Januszewski. Lata 1984-2004 to okres rządów Mariana Sieniewskiego a od 2004-2016 Bożeny Czyrwik. 

Od 1 września 2016 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 pełni mgr Agata Krzysztofik. 

Od 1 września 2019 roku stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego nadal pełni mgr Agata Krzysztofik