Projekty Edukacyjne

GIMNAZJUM

Projekt „PoczytajMy”

Zachwyceni pomysłem czytania dla przedszkolaków wynikającymnz idei PoczytajMy, dziesięcioro uczniów I a – klasy z innowacją językową wraz z wychowawcą Iwoną Pędzijską-Rutkowską stawiało nieśmiało pierwsze kroki w relacjach gimnazjalista-przedszkolak. Nasz wybór padł na Przedszkole nr 10 oraz Szkołę Integracyjną nr 20 w Siemianowicach Śląskich. Każdorazowo czytanie było punktem wyjścia do wspólnej zabawy z maluchami, co niewątpliwie stanowiło asumpt do pogłębiania więzi miedzy uczestnikami spotkań. Dzieci „przyklejone” do gimnazjalistów świadczyły o tym, że poprzez czytanie otwiera się drzwi do pogłębionych relacji międzyludzkich. Nasze spotkania były oparte o szczegółowo zaplanowany scenariusz. U maluchów byliśmy z bajką o Czerwonym Kapturku; w świątecznej scenerii współczuliśmy samotnej choince, starając się rozweselić ją wykonanymi wspólnie z dziećmi pięknymi ozdobami; by w kolejnym spotkaniu przyjechać do maluchów z pociągiem pełnym zwierzątek, opowiadających ciekawe historie o samych sobie.

Relacje z czytankowych spotkań zamieszczaliśmy na stronie internetowej szkoły a nawet miasta oraz fb, propagując ideę PoczytajMy wśród uczniów całej szkoły oraz mieszkańców Siemianowic Ślaskich.

 


Projekt „Szkoła Demokracji” to ogólnopolski program, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Do programu przystąpiliśmy we wrześniu 2016 roku. W trakcie realizacji projektu musieliśmy spełnić kryteria, zawarte w 7 obszarach: WYBORY REPREZENTACJI, KOMUNIKACJA I MEDIA, DZIAŁANIA UCZNIÓW, PODEJMOWANIE DECYZJI, UCZENIE I NAUCZANIE,ZASOBY I KWESTIE FORMALNE,  OTWARTA SZKOŁA. Podejmowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć, opisywaliśmy inicjatywy samorządu i szkolnego klubu wolontariatu. Relacjonowaliśmy szkolne wydarzenia, podejmowaliśmy i konsultowaliśmy ważne decyzje. Poznaliśmy ciekawe formy uzyskiwania informacji na temat potrzeb uczniów, współpracowaliśmy z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.


Projekt „Dzień DE” Tradycyjnie jak co tym roku włączamy się w realizację projektu DZIEŃ DE. Celem projektu DZIEŃ DE jest promowanie nauki języka niemieckiego oraz poznanie kraju naszego zachodniego sąsiada. Tematyka kolejnej edycji zawsze jest proponowana przez organizatora czyli Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Ostatnia edycja polegała na współdziałaniu ze społecznością lokalną na rzecz wspólnego dobra. Grupa gimnazjalistów zorganizowała w ramach projektu spotkanie z bajkowym postaciami braci Grimm. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Miejskiej, a do udziału w nim zaproszono maluchy z Przedszkola nr 10. Dzieciaki z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwały się w opowieść Roszpunki o życiu autorów znanych i lubianych baśni oraz obejrzały przestawienie „Czerwony Kapturek” w wykonaniu młodych aktorów z Gimnazjum nr 4.


„KinoSzkoła” to Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej, który jest  pozaszkolną formą edukacji. Praca z filmem oraz nowe media stanowią główne narzędzie wychowawcze i profilaktyczne. Nadrzędnym celem zajęć w ramach programu „KinoSzkoła” jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej, dlatego współpracę proponuje się przede wszystkim Wychowawcom i Pedagogom szkolnym. Szkolnym koordynatorem programu jest p.Monika Wereszczyńska.


„Zoologicznie zakręceni w ramach projektu kontynuujemy rozpoczęte w ubiegłych latach zajęcia dydaktyczne z biologii poza pracownią biologiczną dla uczniów klas gimnazjalnych. Chętni uczniowie klasy IbG i IIaG raz w miesiącu mają okazję zetknąć się z wybranymi zwierzakami w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Niemal tradycją stały się już spotkania z Panem Markiem – zaprzyjaźnionym z nami dydaktykiem ogrodu zoologicznego, który opiekuje się nami podczas bliższego poznawania kręgowców i szykuje nam porcję ciekawych opowieści na wcześniej wybrany   temat. Tak było i tym razem.   Nasze pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy lekcją, na której uczniowie poznawali wybrane duże koty zamieszkujące kulę ziemską. Na warsztatach tych uczniowie poszerzyli swoją wiedzę zdobytą w ramach lekcji szkolnych. Potrafią wymienić żyjące obecnie kotowate nie tylko w Polsce wraz ze szczegółami z ich budowy, przystosowań do środowiska oraz ciekawostkami życia codziennego. Test na rozróżnianie poznanych kotów po sierści wszyscy przeszli pomyślnie. Nie zabrakło po zajęciach w salce dydaktycznej emocji podczas spotkania z tymi groźnymi zwierzakami na terenie ogrodu zoologicznego.

LICEUM

Projekt „Wielki mały człowiek malowany światłem” – od wielu lat działa w naszej szkole grupa pasjonatów fotografii. Pracując pod kierunkiem mgr Ewy Habrajskiej uczniowie osiągają bardzo duże sukcesy w konkursach fotograficznych różnych szczebli, dlatego też nie dziwi fakt, że projekt „Wielki mały człowiek malowany światłem, został nagrodzony grantem Fundacji Banku Zachodniego WBK i jest realizowany od jesieni 2016 roku.

Na uwagę zasługuje również to, iż w drugiej edycji programu grantowego „Bank   Ambitnej Młodzieży” wpłynęły
aż 342 wnioski. Czterdzieści dwie organizacje  zostały nagrodzone grantem, a  w tym zacnym gronie znalazło się nasze liceum. Dzięki nagrodzie konkursowej i dodatkowemu wsparciu finansowemu szkoły nasza szkolna pracownia fotograficzna wzbogaciła się o 3 aparaty fotograficzne  lustrzanki cyfrowe marki Canon i Pentax, 7 obiektywów
o różnych ogniskowych, 3 statywy do aparatów, 2 tła fotograficzne ze statywami do teł, namiot bezcieniowy
do fotografii produktowej z zestawem oświetleniowym, zestaw 2 softboxów ze statywami do fotografii portretowej i blendy. 
Nasze fotograficzne zmagania rozpoczęliśmy od lekcji Programu Akcja (foto)edukacja
na temat wykorzystania praktycznego obiektywów o różnej ogniskowej, następnie „walczyliśmy”z softboxami, które okazały się niezwykle przydatne podczas naszej pierwszej sesji fotograficznej. 
Nowy sprzęt fotograficzny będzie pomocny nie tylko w rozwijaniu pasji artystycznych uczniów, ale również wzbogaci ofertę zajęć edukacyjnych na lekcjach: wiedzy o kulturze, techniki i technologii informacyjnej. Udział w projekcie na płaszczyźnie  edukacyjnej wpisuje się w realizację programu unowocześnienia i poszerzenia oferty edukacyjnej liceum. Zgodnie z ideą projektu związanego z nowymi technologiami w otaczającym nas świecie np. nauce, sztuce, kulturze szkoła zorganizuje pracownię fotograficzną działającą w oparciu o ciemnię cyfrową. Zorganizowana
w lipcu 2017 roku wystawa w Parku Tradycji jest efektem całorocznego projektu „Wielki mały człowiek malowany światłem”. Podczas wystawy można było obejrzeć prace wykonane przez członków Szkolnego Koła Fotograficznego „Fotoś”. Bohaterami wystawy byli absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego.


Poligon z Bankową – uczniowie klas mundurowych biorą udział w projekcie dla szkół ponadgimnazjalnych
z województwa śląskiego. W ramach zajęć młodzież, pod okiem żołnierzy i instruktorów, uczy się m.in. strzelania z karabinka sportowego, rzutu granatem, kroku defiladowego, wyznaczania azymutu oraz używania busoli. Uczniowie biorą udział w kursach z przedmiotów takich jak: taktyka, łączność czy szkolenie medyczne. Dodatkowo jednostka 6. Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach organizuje szkolenie SERE, czyli zajęcia w terenie
z zakresu działań, które pozwalają przetrwać żołnierzom na terytorium wroga. Projekt „Poligon z Bankową” stwarza uczniom możliwość realizacji wybranych zagadnień praktycznych określonych w „minimum programowym realizowanym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podspisania porozumień z komendantami szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”, w wymiarze 40 godzin lekcyjnych w pięciu ośmiogodzinnych blokach szkoleniowych. Inicjatorami projektu „Poligon z Bankową” są: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa oraz 6. Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego w Gliwicach.


„Szkoła Demokracji” to ogólnopolski program, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Do programu przystąpiliśmy we wrześniu 2016 roku.
W trakcie realizacji projektu musieliśmy spełnić kryteria, zawarte w 7 obszarach: WYBORY REPREZENTACJI, KOMUNIKACJA I MEDIA, DZIAŁANIA UCZNIÓW, PODEJMOWANIE DECYZJI, UCZENIE I NAUCZANIE,ZASOBY I KWESTIE FORMALNE,  OTWARTA SZKOŁA. PODEJMOWALIŚMY WIELE CIEKAWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, OPISYWALIŚMY INICJATYWY SAMORZĄDU I SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU. RELACJONOWALIŚMY SZKOLNE WYDARZENIA, PODEJMOWALIŚMY
I KONSULTOWALIŚMY WAŻNE DECYZJE. POZNALIŚMY CIEKAWE FORMY UZYSKIWANIA INFORMACJI NA TEMAT POTRZEB UCZNIÓW, WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z DYREKCJĄ, NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI!POWSTAŁO WIELE CIEKAWYCH POMYSŁÓW!

RELACJA Z REALIZACJI PROGRAMU W PREZENTACJI PONIŻEJ

SZKOLA_DEMOKRACJI_NA_STRONKE.odp


Dzień DE to ogólnopolski projekt organizowany w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej. Każdego roku obowiązuje temat przewodni, który jest prezentowany w kwietniu. Ostatnia edycja polegała na promowaniu języka niemieckiego w środowisku lokalnym. W ramach szkolnych obchodów Dnia DE zorganizowaliśmy w liceum lekcję otwartą, przeprowadziliśmy sondę uliczną, podczas której pytaliśmy mieszkańców naszego miasta o ich znajomość języka niemieckiego. Wszystkim tym, którzy chcieli się podzielić swoimi językowymi umiejętnościami, wręczaliśmy nagrody – niespodzianki, ufundowane przez PNWM, czyli Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Drukuj
  • email
  • Twitter
  • Wykop