Rozmaitości

Kawiarenka Literacko – Teatralna „To i Owo”

„Wolność” to tytuł impresji teatralnej, którą przedstawiła Kawiarenka literacko-teatralna „To i Owo” pod kierunkiem mgr Sabiny Szkaradek podczas uroczystej konferencji, poświęconej obchodom 100-lecia niepodległości Polski.  Przedstawiciele  Kuratorium Oświaty w Katowicach, II zastępca prezydenta miasta – Anna Zasada-Chorab, Anna Sobieraj – naczelnik Wydziału Edukacji, a także zaproszeni wizytatorzy, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół podziwiali „zapierający dech w piersiach” (to jeden z komentarzy) występ naszej młodzieży na deskach Siemianowickiego Centrum Kultury. W przedstawieniu wystąpili uczniowie I LO i GM 4: Natalia Mokrus, Paweł Milczarek, Oskar Madej, Daniel Skolik, Paulina Grendowicz, Marcin Monasterski, Oskar Bulenda oraz absolwenci.


Dyrektor I LO imienia Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich – mgr Bożena Czyrwik –  wraz ze znaczącymi gośćmi, wśród których był Pan Henryk Ptasznik II-gi Zastępca Prezydenta  Miasta Siemianowice Śląskie, Pan Adam Cebula Przewodniczący Rady Miasta Siemianowice Śląskie,  Pan Andrzej Gościniak Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Pan Inspektor Grzegorz Jach Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa i kontaktów z organizacjami pozarządowymi, Pan Dariusz Kopeć Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich, Pan Cezary Garczarczyk Komendant Powiatowy Policji
w Będzinie, Pan Piotr Horzela, jak i przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni – Pani prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach i Pani Joanna Kurek rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Ochrony Pracy w Katowicach – uroczyście żegnała klasę humanistyczno-artystyczną, tzw. PaT-owską, współdziałającą z Kawiarenką literacko-teatralną „To i owo …”, prowadzoną przez Sabinę Szkaradek.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie” – tymi słowami Pan Grzegorz Jach podsumował działalność wyżej wymienionej klasy i Kawiarenki, określając naszą szkołę jako wzór tradycyjnego i rzetelnego wychowania młodzieży w duchu myśli humanistycznej. Przedstawił twórców i organizatorów PaT-u jako wspaniałych pedagogów, w kreatywny sposób realizujących działania profilaktyczno-artystyczne. Szczególne wyrazy uznania skierował do Pani Dyrektor Bożeny Czyrwik, wychowawcy klasy humanistyczno-artystycznej
i opiekuna klasy Pani Sabiny Szkaradek, także Pani Ireny Cyganek, współorganizatora przedsięwzięć PaT-owskich. Padło wiele ciepłych i serdecznych słów ze strony wymienionych we wstępie   gości. Wielokrotnie podkreślano wagę autorskich przedstawień teatralnych, podejmujących ważne i trudne tematy, często odrzucane przez twórców i odbiorców współczesnej kultury. Pan Grzegorz Jach, zwrócił uwagę, że to co dzieje się od lat w naszym liceum, jest rzeczą osobliwą, niezwykłą – a sam fakt otwarcia w naszej szkole klasy patronackiej – wciąż jedynej
w Polsce – świadczy, jak bardzo organizacje rządowe i pozarządowe cenią działalność artystyczno-profilaktyczną tejże klasy i Kawiarenki.
A zatem, kolejny raz cytując Jana Zamoyskiego:„Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie”, wysnuwamy wniosek, że tradycyjne metody wychowawcze, romantyczne rozumienie patriotyzmu, wrażliwość, pochylenie się nad człowiekiem słabym, starym czy odrzuconym, wciąż pozostają aktualne i piękne.
Na koniec dwa cytaty: Pierwszy, autorstwa Sabiny Szkaradek „Moim marzeniem jest, aby podróż w świecie słowa, ruchu i gestu, muzyki, fantazji i piękna – stała się dla moich wychowanków czymś fascynującym i niezwykłym. A gdyby jeszcze mogła towarzyszyć temu  myśl czynienia dobra, co bez wątpienia można odnaleźć w profilaktyce, ocalającej młodego człowieka od zła i niebezpieczeństwa (PaT), byłabym naprawdę szczęśliwa” i to marzenie się spełniło. Drugi, wpisany do Księgi Pamiątkowej przez Inspektora Grzegorza Jacha: „Wspólnie stworzyliście Państwo dzieło wielkie, jedyne w kraju – bezcenne dla prawdy o wychowaniu i drogi człowieka do drugiego człowieka. Wierny i pełen uznania Grzegorz Jach”.
Klasa patronacka i Kawiarenka po raz ostatni w tym składzie przedstawiły romantyczną inscenizację poetycką, zatytułowaną „Chopin w poezji polskiej”. Pięknie zabrzmiały teksty Norwida, Mickiewicza, Słowackiego –  i innych – w zaczarowanej Willi Fitznera. Cudownie było usłyszeć Chopina, którego grał na fortepianie  Michał Filuś i wspaniale było odebrać wielkie wyróżnienie, jedyne w całej Polsce, złożone na ręce Pani Dyrektor o treści: „Pierwszej w Polsce klasie patronackiej programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” w I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich”.


Przedstawienie dla Pań „Być Kobietą”

Dzień Kobiet w naszej szkole miał niezwykle uroczysty charakter. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO zorganizowało popołudniową imprezę dla wszystkich absolwentek, mam, sióstr oraz przyjaciółek naszej szkoły. Kawiarenka literacko – teatralna „To i owo” przygotowała impresję teatralną „ Być Kobietą”, w której zmierzyła się staroświeckość epoki Młodej Polski i XX – lecia międzywojennego ze współczesnością. Piękne kapelusze, powłóczyste szeleszczące suknie, koronkowe parasolki, wachlarze i stara porcelana pokonały nowoczesność. Panie zatęskniły za epoką jedwabiu i motyli, pięknymi torebkami i koronkowymi sukniami. Śpiewano, grano, tańczono – było, pięknie, subtelnie, pogodnie. To dla ducha, A dla ciała: wszystkie Panie miały okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach z Panią dietetyk i konsultantką firmy Avon. Dowiedziałyśmy się, jak zdrowo jeść i jak pięknie wyglądać. A potem… babskie ploteczki przy kawie i domowym cieście.


„O szyby deszcz dzwoni”

Zgasły światła, zrobiło się cicho …
W tle tylko blask zniczy i rozlegające się tony „ Ave Maria”. Niezwykła scenografia, rekwizyty – to wszystko pomogło w odnalezieniu klimatu refleksji. Ogromną rolę odgrywały efekty specjalne w postaci muzyki.  Każdy z nas  oglądających  czuł jak olbrzymi ukryty sens ma ten spektakl. Nie wystarczyło po prostu przyjść i zobaczyć, ale przede wszystkim zastanowić się nad przekazem.


MEDIA O „KAWIARENCE”

Na stronie Komendy Głównej Policji poświęconej PaT – owi pojawił się artykuł na temat kończącej już swoją działalność siemianowickiej Klasy Patronackiej PaT. Miło czytać takie słowa:”Po 3 latach, jedyna w Polsce, KLASA PATRONACKA PaT w Siemianowicach Śląskich zakończyła działalność, przechodząc do historii programu „Profilaktyka a Ty”. Inicjatywa Sabiny Szkaradek – polonistki, reżysera, człowieka teatru, twórcy Kawiarenki Literacko -Teatralnej „To i Owo”, wybitnego pedagoga i wychowawcy młodzieży -pozostaje przykładem, że można wznieść się ponad standardową codzienność. Piękna gotowość Ireny Cyganek (pedagoga) oraz Bożeny Czyrwik (dyrektora szkoły) do wspierania pracy twórczej z uczniami LO im. Jana Śniadeckiego, pozostawiają wzorcowy przykład spełniania się wspólnej misji szkoły i profilaktyki w rozwoju młodych ludzi. To realna odpowiedź na stereotypy nudy w szkole, fikcji w profilaktyce i pozostawiania młodzieży samej sobie z problemami dorastania. To także przykład, że można i trzeba rozumieć twórców rzeczy pięknych, którzy w odróżnieniu od krzykliwych „kucharek” uczą estetyki stołu i radości dzielenia się chlebem. Władze miasta i województwa miały przez 3 lata wyjątkową perłę. Pierwsza i jedyna KLASA PATRONACKA PaT nie jest już do powtórzenia. Pani Sabina Szkaradek i jej Kawiarenka Literacko-Teatralna „To i Owo” prezentuje teatr o wyjątkowym poziomie wrażliwości.
źródło: http://pat.policja.gov.pl


Pani Ewa Michałowska poprowadziła audycję o naszej szkolnej kawiarence „To i Owo” oraz przedstawieniu kawiarenki  „Landrynki” a także nawiąże do PaT-u. Jeśli ktoś nie mógł, a ma ochotę wysłuchać audycji, wciąż jest taka możliwość. Właśnie tutaj 😉  http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/690041,-Landrynki-i-stare-koronki-%E2%80%93-Ewa-Michalowska

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Drukuj
  • email
  • Twitter
  • Wykop